Internationell familjerätt

Att hantera gränsöverskridande familjefrågor är utmanande i sig självt. Att navigera mellan olika jurisdiktioner, internationella fördrag och överstatliga förordningar är krävande. Situationen kräver också ofta att mångspråkiga dokumentet upprättas eller översätts. Dessa måste uppfylla varje jurisdiktions formkrav och verkställas så att de kan användas i ett utländskt förfarande. Ett typiskt område är testamentsbevakning då en eller båda makararna är bosatta utanför Sverige. Vi arbetar med testamenten och bouppteckningar. Vi agerar också rådgivare när det gäller äktenskapsförord, skilsmässor och fördelning av giftorättsgods. Vi kan också rådge avseende vad som behöver göras för att tillse att viktiga dokument är giltiga i icke-svenska förfaranden. Om du flyttar utomlands i jobbet kan vi se till att ditt CV, dina personliga dokument, referenser, vitsord och akademiska kvalifikationer översätts för att göra övergången så enkel som möjligt.
Paralegals seniora, erfarna team finns till hands för att vägleda dig genom stressiga personliga och familjemässiga förändringar.