Translation Plus

Vi tillhandahåller översättningar av, lokaliserar och upprättar, juridiska dokument och texter, såsom avtal, protokoll, domstolsinlagor och policy-dokument.
Översättningar är ingen exakt vetenskap, särskilt inte juridiska översättningar. Därför kan man i de flesta fall inte lita på maskinöversättningar av juridiska dokument då de sällan kan hantera komplexa juridiska koncept och i värsta fall innehåller grova juridiska felaktigheter. I bästa fall fungerar en sådan text dåligt. I värsta fall leder den till kostsamma tvister och domstolsprocesser. Bra översättningar kräver tre viktiga färdigheter:
För det första så krävs mycket goda kunskaper i källspråket samt stor skicklighet i att framställa juridiska texter på målspråket.
För det andra krävs mycket god kännedom om de relevanta rättssystem som berörs för att undvika vanliga fallgropar och "falska vänner".
Slutligen så krävs god kännedom om dokumentets ämnesområde så att korrekta begrepp används.

På vilket sätt lever Paralegal upp till dessa krav?

Både Tim och Peter har mycket gedigna juridiska kvalifikationer. Båda har genomgått tunga akademiska utbildningar och vidareutbildning inom yrket. Alla som är verksamma hos Paralegal är medlemmar av en reglerande yrkesorganisation eller advokatsamfund. Paralegal har också lång erfarenhet av rådgivande juridisk verksamhet och avtalsförhandlingar, samt upprättande av avtal, vilket ger oss den insikt som våra klienter behöver.

Vi är passionerat intresserade av juridik och är välbevandrade inom de legala systemen i Sverige och de anglosaxiska jurisdiktionerna.

Vi åtar oss endast uppdrag inom områden som vi behärskar vilket innebär att vi kan och förstår den aktuella terminologin. Områden som kan nämnas är: avtalsrätt, fastighetsrätt, skatterätt, entreprenad, marknadsföring och tillverkningsindustrin.

Vi är pragmatiska

Vår erfarenhet har gjort oss pragmatiska. Vi förstår klientens behov och budgetbegränsningar. Vi förstår att en juridisk översättning i många fall är en stor investering, både i tid och pengar. En av de viktigaste frågorna att ställa sig är: hur ska översättningen användas? Den kanske behövs för att hålla din klient informerad om hur det går i ett domstolsförfarande. eller du kanske behöver ett avtalsutkast översatt för att parterna ska komma vidare i sina förhandlingar. I andra fall kanske du behöver ett policydokument eller ett konsumentavtal som måste lokaliseras för att kunna användas som ett originaldokument i en viss jurisdiktion. Om vi får reda på syftet med översättningen är det enklare för oss att lämna förslag på det mest kostnadseffektiva sättet att lösa uppgiften. Vi vet var man bör lägga tid och pengar. I vissa fall kanske det räcker med en sammanfattning istället för att översätta hela dokumentet? På samma sätt kanske det inte alltid klokt att översätta diagram eller tabeller. I vissa fall är det bästa tillvägagångssättet att fokusera på välformulerade och lokaliserade klausuler. Du kanske också undrar hur du bäst certifierar din översättning så att den är giltig i en utländsk domstol? Att fatta beslut om alla dessa frågor kräver expertis, erfarenhet och ett pragmatiskt tankesätt; något som Paralegal har gott om.

Auktoriserad översättning

Paralegal tillhandahåller auktoriserade översättningar till och från engelska och svenska.

"Auktoriserad translator" är en skyddad yrkestitel som utfärdas av Kammarkollegiet. En auktoriserad översättare uppfyller rigorösa krav och lyder under en uppförandekod och sekretess. Att översättningar är auktoriserade är ofta ett krav från domstolar och myndigheter. Auktoriserade översättare är således välmeriterade och välansedda i Sverige.

Det viktigaste är att kontrollera vilka krav som den aktuella domstolen, myndigheten eller institutionen uppställer. I de fall som de inte erkänner en svensk auktoriserad översättning erbjuder vi andra typer av intyganden och valideringar. Vid behov kan ni även få översättningen notariserad, något som vi har stor erfarenhet av.

Kontakta oss så kan vi diskutera kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar som de facto kommer att fungera i den aktuella jurisdiktionen.

Vi säkerställer kvaliteten

Alla dokument översätts, granskas, redigeras och korrekturläses av två jurister som kan både källspråket och målspråket. Vi arbetar med en mix av jurister, var och en med erfarenhet/kvalifikationer för relevant jurisdiktion. För att två huvuden är bättre än ett.
För att tillförsäkra att det inte råder någon förvirring om vilket dokument som ska anses som original, har vi stor erfarenhet att dra upp (och underteckna när så behövs) friskrivningar, översättningsintyg och yttranden rörande olika dokuments företrädesrätt.

Så mycket mer än bara en översättning

Vi kan upprätta dokument-/avtalssviter i original eller grundat på redan framtagna dokument på andra språk.
Vi upprättar standardklausuler.
Vi hjälper till att tolka avtalsenliga skyldigheter innan förhandling.
Vi hjälper till att förklara juridiska ord och fraser, i de fall som det uppstår tvister om sådana skyldigheter.
Vi föreslår förändringar i ditt originaldokument där så är tillämpligt.
Tajt deadline? Vi förstår det. Vi är stolta över att kunna ta på oss de mesta krävande uppdrag och leverera inom rätt tid.
Vi är snabba, vänliga och flexibla. I de allra flesta fall kommer du att vara i direkt kontakt med ditt översättningsteam.